Čtyřcestná trubka

  • Industrial Steel Four-way Pipes

    Průmyslové ocelové čtyřcestné trubky

    Cívka je druh potrubní tvarovky používané na odbočce potrubí.Cívka je rozdělena na stejný průměr a jiný průměr.Konce cívek o stejném průměru mají všechny stejnou velikost;Velikost trysky odbočného potrubí je menší než u hlavního potrubí.Pro použití bezešvých trubek k výrobě cívek se v současnosti běžně používají dva procesy: hydraulické vyboulení a lisování za tepla.Účinnost je vysoká;tloušťka stěny hlavní trubky a osazení cívky se zvětší.Vzhledem k velké tonáži zařízení potřebného pro proces hydraulického vyboulení bezešvé cívky jsou použitelné tvářecí materiály ty s relativně nízkou tendencí ke zpevnění za studena.